Dokonalá starostlivosť o Váš domov

Opakovaná/pravidelná činnosť týkajúca sa prác na dome v jeho okolí a v záhrade zahrnutá v mesačnom paušále. Vzorový výpočet paušálu sa odvíja od podlahovej plochy domu /záhrady. V paušále servisu domu je zahrnutá zdarma pravidelná kontrola stavu domu – konzultácia, riešenie a návrh riešenia drobných opráv a problémov. Cenová kalkulácia servisu je vypočítaná vzorcom 0,15€ / m2 zastavanej plochy domu.

0 0
€ za
m2
0
% spokojnosť
zákazníka
0
,,servisované"
domy

Overené zárukou šikovných rúk.

Inovácie

V našej firme sledujeme aktuálne trendy a prinášame novinky do praxe, podľa požiadaviek trhu.

Skúsenosti

V oblasti záhradníctva pôsobíme od roku 2001, preto ponúkame odborný prístup, kvalitné a spoľahlivé riešenia pre Vašu záhradu.

Vybavenie

Používame moderné stroje a kvalitné náradie, čo prispieva k výborným výsledkom. Držíme krok s modernými materiálmi a pracovnými postupmi.